شعار ملموس آیت الله خامنه ای

احسان مهرابی

پنجشنبه ۹ فروردین 1397 - 10:28

از چند روز دیگرادارات دولتی ایران تبلیغ درباره شعار سال رهبر جمهوری اسلامی را آغازمی کنند.

«حمایت از کالای ایرانی»برخلاف دیگر شعارهای سال آیت الله خامنه ای ملموس تر و مصداقی تر است.شعارهایی چون«اقتصادمقاومتی»درسال های گذشته شعارهای کلی بود که کمتر زمینه اجرا پیدا می کرد.شعار«حمایت از کالای ایرانی» اما می تواند مصداق های مشخص تری داشته باشد ودر برخی از دیگر کشورهای دنیا نمونه هایی برای این اقدام وجود دارد.هر چند که درایران اقدامات این چنینی بیشتر جنبه شعاری پیدا کرده و کمتر به نظرات کارشناسی توجه می شود.

Saaad School

پیام نوروزی آیت الله خامنه ای دردیگر بخش ها نیز به سبک سال های گذشته بود اما پرحادثه بودن سال 96 از جمله اعتراضات دی ماه باعث شده بود که پیام موضوعات پراکنده باشد و زیادی را دربربگیرد.آیت الله خامنه ای همچنین درپیام نوروزی به پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره ای نکرد.آن هم یک ماه قبل از انتظار برای تصمیم آمریکا درباره برجام.

 او ازباراک اوباما،رئیس جمهور آمریکا پیام های نوروزی و نامه هایی متفاوت دریافت کرده بود اما جسارت آن را نداشت که تغییری جدی درروابط دو کشورایجاد کند.اینک اما سخنان رئیس جمهور جدید و حتی پیام نوروزیش متفاوت است و نظام جمهوری اسلامی هنوزبه صورت قطعی نمی داند که برای شرایط جدید چه برنامه ای دارد.شاید به همین دلیل آیت الله خامنه ای ترجیح داد که از کنارپیام نوروزی ترامپ عبور کند و تا یک ماه دیگر منتظربماند.

آیت الله خامنه ای دررفتاری دوگانه و درحالی که جمهوری اسلامی از منافع برجام بهره برده،سعی کرده بود برای اینکه دولت حسن روحانی چک برجام را در سیاست داخلی نقد نکند،همواره از آن انتقاد کند و آن را هیچ بیانگارد.

اینک اما هنوز برجام لغونشده،بازار ارز درتهران به هم ریخته است و مقامات جمهوری اسلامی برای مواجهه با اتفاقات احتمالی برنامه ای ندارند و امیدوارند که برجام همچنان لغو نشود.

به جزموضوع برجام،درگیری های منطقه ای،گسترش اعتراض های اقتصادی و اجتماعی و درگیری های گسترده در سیاست داخلی نوروز 97 را برای مقامات جمهوری اسلامی یکی از متفاوت ترین نوروزها بدل کرده است.

آنان درسال قبل اتفاقات زیادی را پشت سرگذاشته اند و پس از نوروزاتفاقات زیادی درانتظارشان است.