میردامادی: مسئولان پرونده امیرانتظام می‌دانستند جاسوس نیست

میردامادی: مسئولان پرونده امیرانتظام می‌دانستند جاسوس نیست

یکشنبه ۲۶ فروردین 1397 - 18:22

محسن میردامادی، از دانشجویان پیرو خط امام گفته است که با مطالعه دوباره اسناد سفارت آمریکا در تهران، مدرکی که بر جاسوس بودن عباس امیرانتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب دلالت کند، ندیده است.

Saaad School

این فعال اصلاح‌طلب در عین حال اظهارات امیرانتظام درباره عباس عبدی را نادرست خواند.

او در گفت‌و گو با وب‌سایت تاریخ ایرانی گفته است که «اسناد سفارت آمریکا در رابطه با آقای امیرانتظام را که پس از اشغال سفارت منتشر شد بار دیگر مطالعه کردم. در این اسناد هیچ مطلبی که بر جاسوس بودن آقای امیرانتظام دلالت کند ندیدم. طی بررسی‌هایی که اخیراً کردم پس از ارائه اسناد سفارت به مراجع ذیربط گروهی که مسئول بررسی آن اسناد و انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده بودند نیز در همان زمان به این نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه ایشان نیست.

او همچنین درباره این اظهارنظر آقای امیرانتظام که عباس عبدی مأمور مراقبت از وی بوده است، گفت: حوزه کاری عبدی اصولاً این نوع امور نبود. فردی که آقای امیرانتظام با آقای عبدی اشتباه می‌گیرد یکی دیگر از دانشجویان بود که نام کوچک وی نیز عباس بود و با توجه به اینکه آنجا افراد نوعاً با اسم کوچک یکدیگر را صدا می‌کردند احتمالاً این تشابه اسم باعث این برداشت اشتباه شده است.