آزادی موقت محمد حبیبی

آزادی موقت محمد حبیبی

یکشنبه ۲۶ فروردین 1397 - 18:30

محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با سپردن وثیقه۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

Saaad School

این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان پس از ۴۴ روز بازداشت موقت با تغییر قرار آزاد شده است.

او روز ۱۲ اسفند سال گذشته در شهریار و در مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد، با خشونت بازداشت شده بود و ماموران به صورت او اسپری فلفل زده بودند.

خدیجه پاک‌ضمیر،‌ همسر محمد حبیبی گفته بود که برای بازداشت محمد حبیبی «نه دلیل بازداشتی ارائه شده و نه کارت شناسایی نشان داده شده» است، بلکه ماموران «فقط یک برگه مجوز با سربرگ سپاه به ما نشان دادند و گفتند فردا یا پس فردا به شعبه دو دادسرای اوین برویم برای پیگیری پرونده.»