نامه خادم به شورای عالی امنیت ملی: مانع تعلیق کشتی شوید

دوشنبه ۲۷ فروردین 1397 - 14:16

رسول خادم به نمایندگی از خانواده کشتی با ارسال نامه‌ای به اعضای شورای امنیت ملی از آن‌ها درخواست کرد با ورود تیم دیپلماسی کشور در برابر مناسبات آمریکایی – اسراییلی کمیته بین‌المللی المپیک، مانع از محرومیت کشتی‌گیران و تعلیق کشتی ایران شوند.