سوال از وزیر اطلاعات درباره «برخورد امنیتی با نخبگان»

سه شنبه ۴ اردیبهشت 1397 - 14:45

سوال ۱۵ نماینده از وزیر اطلاعات «درباره برخوردهای امنیتی» اخیر با نخبگان تحویل هیات رییسه مجلس شد.

گفتنی است این سوال در پی بازداشت محمدرضا جلایی‌پور که اخیرا دستگیر شد، طرح شده است.

>Saaad School

سوال ۱۵ نماینده از وزیر اطلاعات «درباره برخوردهای امنیتی» اخیر با نخبگان تحویل هیات رییسه مجلس شد.

گفتنی است این سوال در پی بازداشت محمدرضا جلایی‌پور که اخیرا دستگیر شد، طرح شده است.