شایعه فوت بقایی تکذیب شد

سه شنبه ۴ اردیبهشت 1397 - 14:46

مدیر کل زندان های استان تهران با تکذیب اخبار منتشره درمورد مرگ حمید بقایی در زندان، گفت:حمید بقایی در یکی از بیمارستان های تهران تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد و حکم محکومیت وی همانند گذشته در حال اجراست.