بیایان‌زایی ۵۳ درصد مردم را تهدید می‌کند

بیایان‌زایی ۵۳ درصد مردم را تهدید می‌کند

چهارشنبه ۵ اردیبهشت 1397 - 17:40

یدالله شمایلی مدیرعامل جهاد نصر وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد گسترش بیابان ۵۳ درصد جمعیت ایران را تهدید می‌کند.

Saaad School

به گفته او  میزان کانون‌های بیابان‌زای تولید ریزگرد در صورت بی‌توجهی در چشم‌انداز سال ۱۴۰۰به ۷۷ درصد می‌رسد که گسترش آن ۵۳درصد جمعیت ایران را تهدید می‌کند.

او همچنین گفت: بیشتر کانون‌های ریزگرد داخلی کشور در استان خوزستان با هفت کانون شناسایی شده که مهمترین آنها بیابان‌های فعال در جنوب شرق اهواز با وسعت ۱۱۲ هزار هکتار است.

اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در بهمن ماه سال ۹۶ گفته بود: بیابان‌زایی در ایران «به‌طور گسترده‌ای» رو به افزایش است و پدیده ریزگردها به یک «ابـَـربحران» تبدیل شده است.