ظریف با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد برجام گفتگو کرد

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت 1397 - 14:52

روز سه‌شنبه، ٢٥ اردیبهشت (١٥ مه)، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در بروکسل با فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و در مورد نحوه حفظ برجام با او گفتگو کرد.

قرار است در ادامه این سفر، وی با وزیران امور خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه هم ملاقات و درمورد آینده برجام با آنان گفتگو کند.

>Saaad School

روز سه‌شنبه، ٢٥ اردیبهشت (١٥ مه)، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در بروکسل با فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و در مورد نحوه حفظ برجام با او گفتگو کرد.

قرار است در ادامه این سفر، وی با وزیران امور خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه هم ملاقات و درمورد آینده برجام با آنان گفتگو کند.