وزیر ارتباطات ایران از آغاز فعالیت‌ها برای مسدودسازی فیلترشکن‌ ها خبر داد.

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت 1397 - 14:55

محمدجواد آذری جهرمی فیلترشکن‌ها را نرم افزارهایی خواند که استفاده ضد امنیتی دارند و گفت: بنا نیست با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت مردم مواجه شده، به فیلترشکن‌ها اجازه دهیم در کشور توسعه پیدا کنند.