صدها کارگر هپکو خط آهن را بستند

صدها کارگر هپکو خط آهن را بستند

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت 1397 - 18:24

اتحادیه آزاد کارگران در شهر اراک خبر داده که صدها کارگر کارخانه هپکو، خط آهن این شهر را مسدود کرده اند.

Saaad School

زنان کارگر شاغل در کارخانه هپکو نیز همراه با دیگر همکاران خود در تجمع روز سه شنبه حضور داشته‌اند.

کارگران هپکو که روز دوشنبه نیز خط آهن را مسدود کرده بودند، از روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستکم چهار ماه دستمزد و عملکرد کارفرمای خصوصی این واحد صنعتی اعتصاب کرده‌اند.

این کارگران بارها به واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی از سوی دولت اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن شده‌اند.