«گروه‌هایی وارد تجمع معلمان شدند»

«گروه‌هایی وارد تجمع معلمان شدند»

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت 1397 - 19:43

فرحناز مینایی پور، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، از برخورد امنیتی با زنان معلم در تجمع اخیر انتقاد کرد و گفت: این برخورد با معلمان اصلا مورد تایید ما نیست.

Saaad School

او به نقل از محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش گفته است که «حتما گروه‌هایی با برنامه‌ریزی وارد این تجمع شدند که معلم نبودند، البته من اطلاع زیادی ندارم، ولی حتما گروه‌های دیگر قاطیِ این تجمع شدند و به تنش انجامیده است.»

مینایی پور اضافه کرد: اصلا چرا باید به مرحله ای برسیم که معلمان برای احقاق حقوق خودشان تجمع و درخواستشان را اینگونه بیان کنند؟ حاکمیت باید اثرگذاری این گروه را ببیند، باید پیش از اعتراضات و تجمع‌ها، فکری کرد و امیدواریم دولتمردان صدای اعتراضِ معلمان ما را بشنوند.