توقف فعالیت بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی جهان در ایران

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت 1397 - 15:00

شرکت کشتیرانی مولر-مرسک دانمارک، بزرگ‌ترین شرکت حمل محموله‌های دریایی، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کند.

سورن اسکو، مدیرعامل این شرکت به خبرگزاری رویترز گفت: «با تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها قرار است وضع کنند، اگر در آمریکا کسب‌وکار داشته باشید ‌نمی‌توانید با ایران کار کنید و حجم کار ما هم در آمریکا وسیع است.»

>Saaad School

شرکت کشتیرانی مولر-مرسک دانمارک، بزرگ‌ترین شرکت حمل محموله‌های دریایی، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کند.

سورن اسکو، مدیرعامل این شرکت به خبرگزاری رویترز گفت: «با تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها قرار است وضع کنند، اگر در آمریکا کسب‌وکار داشته باشید ‌نمی‌توانید با ایران کار کنید و حجم کار ما هم در آمریکا وسیع است.»