حساب بانکی بعضی ایرانیان در گرجستان بلوکه شد

حساب بانکی بعضی ایرانیان در گرجستان بلوکه شد

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت 1397 - 18:45

رادیو تفلیس گزارش داد حساب بانکی ایرانیان که در گرجستان حساب داشتند و کارت اقامت آنها آماده نیست، بلوکه شده است.

Saaad School

 به گزارش ایرنا، گرجستان اخیرا مقررات اقامت اتباع خارجی را در این کشور سخت تر کرده است.

نخست وزیر گرجستان هفته پیش از اصلاح و تغییر مقررات ارائه اقامت دائمی برای اتباع خارجی در این کشور خبر داد.

وی افزود: بر اساس مقررات جدید ، مجوز اقامت دائمی به آن عده از اتباع خارجی داده می شود که در ۱۰ سال اخیر در گرجستان اقامت داشته باشند.

بر اساس قوانین فعلی گرجستان ، این مدت شش سال است و مدت اجازه برای اقامت موقت از ۶ سال فعلی به ۱۲ سال افزایش داده می شود.

کویریکاشویلی همچنین خاطرنشان کرد که اتباع خارجی اگر پس از گذشت شش سال هدفشان اقامت دائمی در گرجستان نباشد به آنها مجوز اقامت موقت داده می شود.