یکی از زنان دراویش بستری شد

یکی از زنان دراویش بستری شد

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت 1397 - 19:16

مریم فرسیابی از دراویش گنابادی زندانی روز گذشته با هزینه شخصی به بیمارستان منتقل شد.

Saaad School

او  از درویشان گنابادی زندانی است که سه ماه است نیاز مبرم به پزشک و دارو دارد. خانواده‌اش هر روز مسیر زندان و دادگاه را برای گرفتن مجوز طی می‌کنند.

خانم فرسیابی، را با دستبند و پابند با هزینه خودش به بیمارستان منتقل کردند.

مطابق قانون زندان‌ها، استفاده از دست بند در اعزام زندانیان به مراکز درمانی الزامی نیست و پابند در دستورالعمل‌های مکتوب حفاظتی زندان‌ها جایگاهی ندارد.