آزادی ۱۷ ملوان ایرانی در سومالی

آزادی ۱۷ ملوان ایرانی در سومالی

پنجشنبه ۱۰ خرداد 1397 - 18:12

سفیر ایران در کنیا خبر داد  ۱۷ ملوان ایرانی که چند ماه قبل به دلیل ورود غیرقانونی به سومالی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

Saaad School

هادی فرجوند به ایسنا گفت: طی مذاکره با مقامات محلی دولت پورتلند از طریق رابطان سومالیایی موفق شدیم که ۱۷ ملوان ایرانی را که به دلیل ورود غیرقانونی به آب‌های سومالی بازداشت شده بودند، آزاد کنیم.

وی با بیان اینکه این ملوانان بدون هیچ پیش شرطی آزاد شده‌اند، تصریح کرد: این ملوانان به زودی از طریق یک کشتی ماهیگیری به کشور باز می‌گردند.