قدرت نمایی فراکسیون امید

احسان مهرابی

شنبه ۱۲ خرداد 1397 - 11:38

درانتخابات هیئت رئیسه مجلس اگر چه محمدرضا عارف بار دیگر از علی لاریجانی شکست خورد اما این بار فراکسیون امید توانست یک قدرت نمایی کند.افزایش 20 رای به رای های محمدرضا عارف نسبت به سال اول عملا نشان داد که این فراکسیون اگر چه اکثریت قاطع را ندارد اما اکثریت نسبی را داراست.

نامزد شدن عارف نمایش علنی گلایه های دوساله فراکسیون امید نسبت از حامیان لاریجانی درمجلس نیز بود،گلایه هایی که درتذکر کواکبیان به لاریجانی پس از انتخابات هئیت رئیسه نمود داشت.پاسخ لاریجانی نیز نشان از روحیه همچنان مغرور او بود.

Saaad School

فراکسیون امید البته با قدرت نمایی برسرنامزدی عارف،امکان حضور زنان و اقلیت های مذهبی درهیئت رئیسه را از دست داد.این فراکسیون سه زن و یک اهل سنت را به عنوان نامزد هیئت رئیسه معرفی کرده بود و ممکن بود درائتلاف با حامیان علی لاریجانی بتواند آنان راوارد هیئت رئیسه کند.

با این حال این فراکسیون ترجیح داد که وارد درگیری با حامیان لاریجانی شود.بخشی از این درگیری ناشی از آرایش های سیاسی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده نیز بود.برخی از علی لاریجانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد نام می برند.ممکن است محمد رضا عارف نیز سودای نامزد شدن درانتخابات را داشته باشد.

با این حساب شاید عارف خواسته که راه خود را از علی لاریجانی جدا کند.این تغییر آرایش در انتخابات بعدی مجلس نیز تاثیرگذار است.هر چند که بخشی از رقابت های سیاسی درانتخابات مجلس بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد چرا که مجلس دهم عملا درشرایطی شکل گرفت که اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان مجبور به حمایت از برخی از نزدیکان لاریجانی بودند.

برای دولت حسن روحانی اما این درگیری ها اهمیت چندانی ندارد.برای دولت برآیند کلی مجلس مهم است.برآیندی که همچنان برحمایت از دولت استوار است.از سوی دیگر دولت حتی مجلس نهم را ماتع جدی برسرراه خود نمی دانسته و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانع اصلی دربرابر دولت بوده اند.

انتخابات هیئت رئیسه تاثیرچندانی نیز برعملکرد مجلس نخواهد داشت،چرا که معمولا درسال های پایانی رویه کلی مجلس چندان تغییر نمی کند.