مهدی کروبی اختیارات دبیر کلی حزب اعتماد ملی را به شورای مرکزی این حزب واگذار کرد

شنبه ۱۲ خرداد 1397 - 21:12

مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال هشتاد و هشت و دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای که امروز شنبه (دوازده خرداد) منتشر کرده تمام اختیارات خود به عنوان دبیر کل حرب را به شورای مرکزی اعتماد ملی واگذار کرده است.

این نامه پس از آن منتشر شده که آقای کروبی پیشتر خواستار کناره‌گیری از دبیر کلی حزبش شده بود که اعضای اعتماد ملی آن را نپذیرفتند.

Saaad School

آقای کروبی البته از مخالفت اعضای اعتماد ملی با این استعفا قدردانی کرده است.

آقای کروبی در نامه امروز خود نوشته است: "این اختلاف سلیقه‌ها و روند موجود به صلاح حزب نیست و پر واضح است که مصلحت حزب فراتر از هر موضوعی است. لذا مطابق اساسنامه خصوصا تبصره دوم ذیل ماده 10 که مربوط به وظایف و اختیارات شورای مرکزی است اینجانب کلیه وظائف و اختیارات دبیرکل را به شورای مرکزی حزب اعتماد ملی واگذار می‌کنم تا این شورا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها امور مرتبط را پیگیری و در زمان مقرر نسبت به برگزاری کنگره اقدام کند."

مهدی کروبی پیشتر گفته بود در صورتی که از حصرخانگی خارج شود، به کار حزبی بازخواهد گشت.