شمخانی: ایران در جنوب سوریه هیچ نیرویی ندارد

شنبه ۱۲ خرداد 1397 - 21:13

در حالی که در هفته‌های اخیر نیروهای نظامی اسرائیل چند بار به اهدافی در سوریه حمله کرده‌اند و تحولات دیپلماتیک حول نقش ایران در سوریه شدت گرفته، این مقام ارشد امنیتی ایران از حضور نداشتن نیروهای ایرانی در جنوب سوریه خبر می‌دهد. جنوب سوریه با اسرائیل و اردن هم مرز است.