بادامچیان شرط کناره‌گیری میرسلیم را اعلام کرد

بادامچیان شرط کناره‌گیری میرسلیم را اعلام کرد

چهارشنبه ۶ اردیبهشت 1396 - 14:57

اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره احتمال کناره‌گیری میرسلیم، نامزد مورد حمایت موتلفه گفت: میرسلیم به خواست مردم کناره‌گیری می‌کند نه جمنا

وی افزود: آقای میرسلیم نامزد یک حزب است بنابراین بر اساس تصمیم‌گیری‌های حزب پیش می‌رود. نامزد موتلفه پیش ازتاسیس جبهه مردمی اعلام کاندیداتوری کرده بود، تصمیم هم بر آن است تا پایان مناظره‌ها حضورداشته باشد و پس‌ازآن برای کناره‌گیری دو نفر یا حضور هر سه تصمیم‌گیری خواهد شد.

>Saaad School

اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره احتمال کناره‌گیری میرسلیم، نامزد مورد حمایت موتلفه گفت: میرسلیم به خواست مردم کناره‌گیری می‌کند نه جمنا

وی افزود: آقای میرسلیم نامزد یک حزب است بنابراین بر اساس تصمیم‌گیری‌های حزب پیش می‌رود. نامزد موتلفه پیش ازتاسیس جبهه مردمی اعلام کاندیداتوری کرده بود، تصمیم هم بر آن است تا پایان مناظره‌ها حضورداشته باشد و پس‌ازآن برای کناره‌گیری دو نفر یا حضور هر سه تصمیم‌گیری خواهد شد.