اعتراض وزارت کشور به جانبداری صداوسیما در انتخابات

اعتراض وزارت کشور به جانبداری صداوسیما در انتخابات

چهارشنبه ۶ اردیبهشت 1396 - 15:32

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: صداوسیما رویکرد متوازن و متعادلی نسبت به شش نامزد ندارد.

تاکنون 61 مورد تخلف انتخاباتی 10 رسانه در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور رصد شده که در مراجع ذیربط حقوقی در حال بررسی و پیگیری است. بیشترین حجم این تخلفات مربوط به دو خبرگزاری از مجموعه های رسانه ای برخوردار از منابع عمومی است که روند پیگیری برای رسیدگی به این تخلفات، در حال انجام است.

>Saaad School

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: صداوسیما رویکرد متوازن و متعادلی نسبت به شش نامزد ندارد.

تاکنون 61 مورد تخلف انتخاباتی 10 رسانه در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور رصد شده که در مراجع ذیربط حقوقی در حال بررسی و پیگیری است. بیشترین حجم این تخلفات مربوط به دو خبرگزاری از مجموعه های رسانه ای برخوردار از منابع عمومی است که روند پیگیری برای رسیدگی به این تخلفات، در حال انجام است.