ترقی خبر از احتمال کنار رفتن قالیباف و رییسی داد

ترقی خبر از احتمال کنار رفتن قالیباف و رییسی داد

چهارشنبه ۶ اردیبهشت 1396 - 18:04

عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه سهم‌خواهی از دیگر کاندیداهای اصولگرایان هیچ‌گاه در مخیله حزب نمی‌گنجد، گفت: متاسفانه علیرغم اینکه همه دم از دموکراسی می‌زنند و دغدغه ضعف احزاب در مشارکت جامعه سیاسی کشور را دارند و از بی‌اهمیتی دولت‌ها به تحزب گله‌مند هستند اما عملا خودشان این حرکت حزبی را نادیده گرفته و تخریب می‌کنند و منافع گروهی‌شان را ترجیح می‌دهند و متاسفانه این ابتکار حزب تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی و کینه‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از پایان مناظرات دو کاندیدای اصولگرا به نفع آقای میرسلیم کناره‌گیری کنند، خاطرنشان کرد: اگر موقعیت به گونه‌ای باشد که آرای آقای میرسلیم بیشتر از دیگران باشد و از پایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشد قطعا این احتمال وجود خواهد داشت که این مسئله رخ بدهد.

>Saaad School

عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه سهم‌خواهی از دیگر کاندیداهای اصولگرایان هیچ‌گاه در مخیله حزب نمی‌گنجد، گفت: متاسفانه علیرغم اینکه همه دم از دموکراسی می‌زنند و دغدغه ضعف احزاب در مشارکت جامعه سیاسی کشور را دارند و از بی‌اهمیتی دولت‌ها به تحزب گله‌مند هستند اما عملا خودشان این حرکت حزبی را نادیده گرفته و تخریب می‌کنند و منافع گروهی‌شان را ترجیح می‌دهند و متاسفانه این ابتکار حزب تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی و کینه‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از پایان مناظرات دو کاندیدای اصولگرا به نفع آقای میرسلیم کناره‌گیری کنند، خاطرنشان کرد: اگر موقعیت به گونه‌ای باشد که آرای آقای میرسلیم بیشتر از دیگران باشد و از پایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باشد قطعا این احتمال وجود خواهد داشت که این مسئله رخ بدهد.