تائید صلاحیت طلایی،رضا زاده و دبیر

تائید صلاحیت طلایی،رضا زاده و دبیر

پنجشنبه ۷ اردیبهشت 1396 - 07:49

خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که مرتضی طلایی پس از اعتراض به رد صلاحیت خود،تائید شده است.

به گفته این خبرگزاری رضازاده و دبیر ،دو عضو دیگر شورای شهر که تائید صلاحیت شده بودند نیز از سوی هیئت نظارت تأیید صلاحیت شده‌اند.

>Saaad School

خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که مرتضی طلایی پس از اعتراض به رد صلاحیت خود،تائید شده است.

به گفته این خبرگزاری رضازاده و دبیر ،دو عضو دیگر شورای شهر که تائید صلاحیت شده بودند نیز از سوی هیئت نظارت تأیید صلاحیت شده‌اند.