صادقی:در آستانه «تَکرار می‌کنیم» دیگری هستیم

صادقی:در آستانه «تَکرار می‌کنیم» دیگری هستیم

پنجشنبه ۷ اردیبهشت 1396 - 09:48

محمود صادقی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: در مجلس جدید با فراکسیون امید کارهای خوبی انجام دادیم. ما در آستانه تَکرار می‌کنیم دیگری هستیم.

 رییس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: ظرفیت گفتمان اصلاحات بیشتر از هر زمان دیگری است.

Saaad School

 محمدرضا عارف ثر "تَکرار" را شما در انتخابات قبل دیدید.  شما اثر شخصیت‌های موثر را در شهرستان‌ها دیدید.  باید با همدلی به سمت چند حزب فراگیر برویم. ما ادعا نمی‌کنیم لیستی که می‌دهیم بی اشکال است اما سعی می‌کنیم بر اساس ضوابط باشد.