مادر هاچ زنبور عسل

هاج زنبور عسل به سفر و گشت و گذار علاقه دارد و سالهاست که به دنبال مادر خود می گردد. مادرش اما با انتشار این مقالات در وب سایت ساد سعی می کند ارتباط خودش را با فرزندش حفظ کند و او را به پیداکردن خود امیدوار نماید. محل سکونت مادر هاچ معلوم نیست.

مجموعه مقالات

- اصلاحات، بی پرنسیب