آن‌ها ۱۹ نفر بودند؛ ۱۹ زن فنلاندی

فرناز سیفی

آن ۱۹ زن که اولین زنان جهان‌اند که بر کرسی‌های پارلمانی تکیه زدند، نه تنها از حزب‌ها و پیشینه سیاسی گوناگونی آمده بودند، بلکه منصب و پیشه‌های مختلفی هم داشتند. بعضی‌هایشان معلم یا مدیر مدرسه بودند، در میان‌شان یک‌ مورخ بود، دو سه نفرشان چندین سال بود به عنوان فعال حق رای زنان مستمر و پیگیر در کار کنشگری بودند. یکی‌شان تاجر بود و در کار تشکیل اتحادیه‌های کارگری و متحد کردن کارگران، یکی دیگر در خانه

جمنا، پایان یک آغاز

فرنوش امیرشاهی

همانطور که انتظار می‌رفت تشکل نوپای جبهه مردمی نیروهای انقلاب، معروف به جمنا، اعلام کرد هر پنج کاندیدای نهایی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو ثبت نام خواهند کرد و بعد از مناظره‌های انتخاباتی، به نفع نامزد منتخب نهایی، انصراف می‌دهند.

امین بزرگیان

گروه‌های سیاسی را در نزدیکی هر انتخابات بهتر می‌توان شناخت. آنها همگی از وضعیت نابسامان موجود سخن می‌گویند در حالی‌که خودشان حداقل بخشی از دست‌اندرکاران این وضعیت‌اند. یکی از راه‌های شناخت گرو‌ه‌های سیاسی این است که ببینیم هریک درباره ویرانه‌ها چه می‌خواهند بکنند؟

فرناز سیفی

بین انتخاب یک زن محافظه‌کار که درباره حقوق زنان نظرات سنتی و واپس‌گرایانه دارد با مردی که باورهای سیاسی پیشروتر دارد خیلی هم می گویند که به کاندیدای مرد رای می دهند. اما شاید بهتر باشد که به نماینده زن رای دهیم، چون در دراز مدت به نفع اهداف جنبش زنان است.