درس سیستم‌های انتخاباتی

«سیستم‌ها و موازین انتخاباتی»، اولین درس از دوره آموزشی ما است که در مورد اصول و سیستم‌های انتخاباتی بحث می‌کنیم. برای شروع کار به بررسی مطالعه موردی سیستم‌های انتخاباتی در دموکراسی‌های مهم مانند بریتانیا و آلمان می‌پردازیم و بعد از آن درس را در قالب مفاهیم اصولی می‌آموزیم. 

Saaad School

برای ورود به مدرسه ساد و ثبت‌نام در این درس اینجا کلیک کنید.