انتقاد استاندار اصفهان از صداوسیما: اینجا پایتخت معضلات اجتماعی نیست

استاندار اصفهان: اصفهان نه پایتخت معضلات اجتماعی است و نه اینگونه که می گویند اوضاع بدی دارد

عارف: سند تحول از سند ۲۰۳۰ جامع تر است

شورای انقلاب فرهنگی سند ۲۰۳۰ را از دستور کار خارج کرده است چراکه ما سند کاملتر و جامع تری به نام سند تحول در اختیار داریم اما در عین حال هر وقت هر سندی حرف خوبی داشته باشد به آن توجه می کنیم.