آشنا: این "میز" بگذرد

مشاور رئیس جمهور به مناسبت سال نو یک هدیه دریاف کرده که روی آن نوشته شده این "میز" بگذرد.

کابینه رئیسی تکذیب شد

طرفداران رئیسی، انتشار این لیست را بازی رسانه ای جریان های نزدیک به دولت اعلام کردند

میرسلیم با کلاه سفید مهندسی آمد

نامزد موتلفه با لباس کار آبی و کلاه سفیدرنگ برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد