پرونده طوسی از دادگاه تجدیدنظر گرفته شده  است

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس تصویر جدیدی از فرآیند دادرسی سعید طوسی منتشر کرده است که نشان می‌دهد پرونده وی طوسی از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر گرفته شده و پس داده نشده است.

یک حقوقدان: حکم لمس و ملاعبه ۱۰ سال حبس است

نعمت احمدی، حقوق‌دان اعتقاد دارد که نه تنها ملاعبه و ملامسه فرد مذکر با فرد مذکر دیگری بر فرض اثبات، جرم است بلکه تشویق به این کار می‌تواند تا ده سال حبس در پی داشته باشد.

راغفر: وضعیت فقر نگران کننده است

حسین راغفر، پژوهشگر فقر شهری با بیان آنکه وضعیت فقر و تبعات آن در پژوهش‌هایی که انجام شده، نگران کننده است، خواستار اصلاح بودجه به نفع مردم شده است.

درخواست صدور احکام سنگین برای مشروبات الکلی

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از قضات خواست در پرونده‌های قاچاق مشروبات الکلی، مجازات‌های سنگینی اعمال کنند.

صادقی: طوسی تبرئه شده است

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس با انتشار تصویری از حکم دادگاه خبر داده است که دادگاه تجدیدنظر تهران آقای طوسی را تبرئه کرده است.