اعتراض یک نماینده به استخدام زنان

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد و تیران و کرون نسبت به اشتغال زنان واکنش نشان داده و گفته است: استخدام زنان مشکل بزرگی است.

رییس کمیسیون اصل نود: نمی‌توانیم در پرونده طوسی دخالت کنیم

رئيس کمیسیون اصل نود مجلس گفته است این کمیسیون نمی‌تواند در موضوع برائت سعید طوسی، معلم قرآن، وارد شود چون صدور احکام از اختیارات قاضی است.

رحمانیان: کسی جرات ندارد سراغ تابوهای مذهبی برود

محمد رحمانیان، کارگردان نام‌آشنای تئاتر، گفته است که «تابوها سفت و سخت سر جای خودشان ایستاده‌اند. وقتی قضیه را از شکل عرفی به شکل شرعی درمی‌آورند دیگر کسی جرات ندارد سراغ این تابوها برود.»