ستوده: دختر خیابان انقلاب آزاد شد

نسرین ستوده ادعا کرده که «دختر خیابان انقلاب»، زنی که چند هفته پیش در خیابان انقلاب تهران روسری‌اش را برداشت و با ایستادن بر یک سکو روسری را بر سر چوبی گره زد و مانند پرچم صلح تکان داد. آزاد شده است.

۹۵ کیفرخواست برای معترضان دی ماه

دادستان تهران اعلام کرده است که «تاکنون ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوب‌ها صادر شده است»

ممنوعیت زمانی ملاقات دختران رهنورد و موسوی برداشته شد

پس از هفت سال محدودیت‌ زمانی ملاقات‌ دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشان برداشته شد.

پرونده طوسی از دادگاه تجدیدنظر گرفته شده  است

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس تصویر جدیدی از فرآیند دادرسی سعید طوسی منتشر کرده است که نشان می‌دهد پرونده وی طوسی از شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر گرفته شده و پس داده نشده است.

یک حقوقدان: حکم لمس و ملاعبه ۱۰ سال حبس است

نعمت احمدی، حقوق‌دان اعتقاد دارد که نه تنها ملاعبه و ملامسه فرد مذکر با فرد مذکر دیگری بر فرض اثبات، جرم است بلکه تشویق به این کار می‌تواند تا ده سال حبس در پی داشته باشد.

راغفر: وضعیت فقر نگران کننده است

حسین راغفر، پژوهشگر فقر شهری با بیان آنکه وضعیت فقر و تبعات آن در پژوهش‌هایی که انجام شده، نگران کننده است، خواستار اصلاح بودجه به نفع مردم شده است.